18 η ΔΙΑΝΟΜΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ
18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015
9ο Δημοτικό Σχολείο
Οδ.Ανδρούτσου και Ζαλόγγου
Πολύδροσο (κοντά στο σινε Αμίκο)