Ο Σύλλογος εργαζομένων του Δήμου Χαλανδρίου για την Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης "μαζί να τα Φάμε"

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
                    Χαλάνδρι 26/11/2012
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
  
 

Σας ενημερώνουμε για μια νέα πρωτοβουλία στην πόλη μας με τον τίτλο «Μαζί να τα φάμε», την οποία και σας επισυνάπτουμε, η οποία αφορά μια προσπάθεια με στόχο «…να μπορούμε να προμηθευόμαστε φτηνά αλλά και ποιοτικά τρόφιμα προωθώντας ταυτόχρονα συμμετοχικές μορφές δημοκρατικής αυτό-οργάνωσης και αλληλεγγύης…»Μπορούμε να στηρίξουμε αυτήν την προσπάθεια στηρίζοντας ταυτόχρονα τον οικογενειακό μας οικονομικό προγραμματισμό.
 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
 
Ο Πρόεδρος
 
Αλέκος Βαρβέρης
Ο Γραμματέας
 
Γιώργος Ανδρεδάκης